Verzekering & Aangifte

Verzekering

Polis nr. AN/37.218.940-0300 van KBC

Wat te doen bij een voetbalongeval?

Een speler die een voetbalongeval opliep doet hiervan aangifte bij zijn clubsecretaris. De speler in kwestie ontvangt van de club (trainer of afgevaardigde) de volgende formulieren: (1) “aangifte van ongeval" en (2) “verslag van het ongeval”. Formulier (1) wordt door de behandelende dokter ingevuld; formulier (2) moet je zelf invullen.

Nadat de dokter het formulier “aangifte van ongeval” heeft ingevuld, ondertekend en zijn naamstempel heeft aangebracht, moet de gekwetste speler er zorg voor dragen dat dit formulier, samen met twee zelfklevers van zijn ziekenfonds binnen de 8 dagen aan de clubsecretaris wordt overhandigd. De secretaris zal het dossier dan verder invullen en overmaken aan de Voetbalbond.

Na boeking van het formulier “aangifte van ongeval” door het Algemeen Secretariaat van de Voetbalbond krijgt de clubsecretaris een “genezingsattest” toegestuurd, samen met een bewijs van ontvangst.

`

Het “genezingsattest” wordt overhandigd aan de speler of ouders, die zodra hij volledig hersteld is dit laat invullen door de dokter en vanaf dat moment pas mag deelnemen aan de trainingen of wedstrijden.

Elke vroegere hervatting is voor eigen risico en wordt er niets terug betaald !

De speler gaat dan naar zijn ziekenfonds met de door hem betaalde rekeningen en ontvangt daar een “kwijtschrift voor gezondheidszorgen”

De speler brengt nu :
– het ingevulde “genezingsattest”
– het “kwijtschrift voor gezondheidszorgen”
– andere kosten (apotheek,ziekenhuisfacturen…)

naar de clubsecretaris, die deze bundel opstuurt naar het Algemeen Secretariaat te Brussel.

OPGELET !!!!!

  • Zorg steeds dat de kiné beurten goed zijn vermeld.

  • Een sportieve inactiviteit van minder dan 15 dagen geeft geen recht op enige tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij

ARENA voor bijzondere verzorging.